Viking Jr. Band, 1954

1/13
 
vikingband.jpg
teashop.jpg